Bakåt Upp Framåt

Eos byggd 1924.

Hemmahamn Kvisslan

Ägare Sievert Ylvén Eskilstuna.


© Träbåtsakuten, Solsystemet Web