Bakåt Upp Framåt

Kickan, sailing in Rotterdam. 
Current owner G.A. Vrind.

 

© Träbåtsakuten, Solsystemet Web