Bakåt Upp Framåt


Båten heter Klara-Bella och är byggd efter CGP ritn. 530 daterad Liljeholmen 1918.
Enligt osäkra källor byggd på Östhammars varv. Furuskrov med överbyggnad
och två översta borden i Ek.

Ägare Greger Andersson

© Träbåtsakuten, Solsystemet Web