Bakåt Upp Framåt

TOY  

Utomskärsmotorkryssare
CGP ritning nr 945 (1936/11/25) 

Längd: 10,15
Bredd: 2,60
Vikt: 4,8 ton
Djupgående: 0,90 
Byggd på Fisksätravarvet i Stockholm 
Motor: (Penta-Hesselman 6cyl HA-6), Volvo Penta MD47 inst 1960
Kravelbyggd i mahogny

Ägare:         1936 - 1947 Beställd av Herr H Arvidsson (Stockholm)

                      Sjösatt efter 10 år på land

1947 - 1959 Gustav Rosenberg (Stockholm / Södermöja)

1959 - 1998 Fritz Marten (Spånga)

1998 -          Annemarie Marten-Claesson (Spånga)

 

Hemmahamn: MBK Tre Kronor, Karlbergskanalen, Stockholm

 Annemarie Claesson 

Träbåtsakuten, Solsystemet Web