23. Oktober 2018 kl 12:29
   Träbåtsakutens Forum
   Frågor & Svar
   Konstruktörer, Varv & Båttyper
(Moderator: Sneseglarn)
   Bruksbåtar mindre än 12x4m, är de bortglömda?
« Föregående ämne | Nästa ämne »
Sidor: 1 2  Svar Svar Påminnelse vid svar Påminnelse vid svar Sänd ämnet Sänd ämnet Skriv ut Skriv ut
   Författare  Ämne: Bruksbåtar mindre än 12x4m, är de bortglömda?  (läst 3388 gånger)
Annelie

*
   
Visa Profil WWW E-Mail

Kön: female
Poster: 38
Bruksbåtar mindre än 12x4m, är de bortglömda?
« Kl: 23. Oktober 2007 kl 03:40 »
Svara med citat Svara med citat Modifiera meddelanden Modifiera meddelanden

Reflektioner efter Fartygsforum på Sjöhistoriska museet
 
I helgen var jag på Fartygsforum (fartygsregistrerade: lägre än 12m bredare än 4m), som är en gång om året www.sjohistoriska.nu Ett mötestillfälle för dem som bevarar och brukar historiska fartyg, och för ideella och myndigheter/institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor.  
Det handlade en del om bemanningsregler, föreskrifter och fartområden som verkade vara kärnfrågor för deltagarna.  
Danskarna berättade om sin skibsbevaringsfond som stöder bevaringsvärda bruksbåtar ner till 2 bruttoton www.skibsbevaringsfonden.dk som jag läste idag är mycket intressant. Där uppmärksammas och stöds även de mindre bruksbåtarna.
 
I Sverige handlägger Statens maritima museer skutstöd till segelfartyg i form av ekonomiskt bidrag.  
 
Statens maritima museer i Sverige har även startat en k-märkning kulturhistoriskt värdefulla fartyg som varit i yrkesmässig trafik i Sverige. Bland de hittills cirka 80 k-märkta fartygen finns bogserbåtar, passagerarångfartyg, segelskutor och fiskebåtar men också andra typer. Ambitionen är att k-märkningen ska vara en uppmuntran till fartygsägarna i deras förvaltning av vårt historiska arv.
 
Sjöhistoriska i Stockholm kommer också ha ett Veteranbåtsforum 18 november. Vad jag förstår är det för fritidsbåtar.
 
Allt detta är ju jättebra, men hur ska vi i Sverige stödja bevarandet av små bruksbåtar som är mindre än 12x4m? / Annelie
Loggat
Konnman

***
   
Visa Profil WWW E-Mail

Kön: male
Poster: 212
Re: Bruksbåtar mindre än 12x4m, är de bortglömda?
« Svar #1 Kl: 23. Oktober 2007 kl 08:52 »
Svara med citat Svara med citat Modifiera meddelanden Modifiera meddelanden

Hej!
 
Oerhört intressant fråga du tar upp. Jag var själv för en tid sedan i kontakt med Statens maritima museer, och talade med dem om bl.a en liten snipa som jag äger med full historik byggd 1929. Jag skulle vilja få bidrag till renovering. Efter att ha blivit kopplad runt ett antal gånger tröttnade jag. De har ingen person tillsatt för liknande kontakter och då händer absolut ingenting. De räknar med att man tröttnar.
/Hasse
Loggat

18" Lotsbåt,Tommy Ternström Bergkvara 1987. Motor VIRE 7.
14" Motorsnipa nr.1289 Mårtensson 1968. Forsmotor
21" Koster med AMV lätt 5:a (WESTERVIK)40-tal
23"Motorsnipa med SEFFLE S15FV 1947
Tuxham


***


Har startat nätverket fartygsbevarand e.ning.com

  
 
Visa Profil WWW E-Mail

Kön: male
Poster: 244
Re: Bruksbåtar mindre än 12x4m, är de bortglömda?
« Svar #2 Kl: 23. Oktober 2007 kl 23:58 »
Svara med citat Svara med citat Modifiera meddelanden Modifiera meddelanden


den 23. Oktober 2007 kl 08:52, Konnman skrev:
Hej!
 
Oerhört intressant fråga du tar upp. Jag var själv för en tid sedan i kontakt med Statens maritima museer, och talade med dem om bl.a en liten snipa som jag äger med full historik byggd 1929. Jag skulle vilja få bidrag till renovering. Efter att ha blivit kopplad runt ett antal gånger tröttnade jag. De har ingen person tillsatt för liknande kontakter och då händer absolut ingenting. De räknar med att man tröttnar.
/Hasse

 Jag förstår inte riktigt vad för slags bidrag du hade tänkt få, det finns ju inte några sådana bidrag, och de kan ju inte gärna anställa en person för att förklara hur du ska få tag i pengar som inte existerar. Det enda stöd som finns är ju skutstödet för äldre yrkessegelfartyg som man också kan läsa om på sjöhistoriskas hemsida. Du skulle inte ens kunna få bidrag till din båt i Norge, trots att de ger cirka 60 gånger mer till fartygsbevarande än i Sverige.  
 
Däremot skulle det ju vara bra om det fanns antikvarisk rådgivning, som förklarar hur fartygsägare ska restaurera och vårda på ett kulturhistoriskt riktigt sätt. Den funktionen har skibsbevaringsfonden i Danmark och framför allt den norska riksantikvarien.  
 
I Sverige är viljan god, men de antikvariska kunskaperna bristfälliga hos många som håller på med båtar och skepp. Många båtar och skepp får förfalla, men ett mycket stort antal får också sitt kulturhistoriska värde förstört av sina entusiastiska ägares fiffiga ombyggnationer och underhållsmetoder.  
 
Slutligen lite om det bland båtägare slentrianmässigt använda ordet "renovera"
Renovera är att göra om till något nytt, exempelvis bygga om ett gammalt kök till modern standard, eller förse en gaffelriggad koster med modern bermudarigg.  
Restaurera är att återskapa ett äldre skick eller utseende. Att byta ett antal bord i en båt är varken en renovering eller en restaurering utan helt enkelt en reparation.
 
/Fredrik
Loggat

Mina sidor:
Nätverket för Fartygsbevarande:www.fartygsbevarande.ning.com
och websidan www.fartygsbevarande.se
Egna skutan www.fartygsbevarande.se/victoriasofie
Konnman

***
   
Visa Profil WWW E-Mail

Kön: male
Poster: 212
Re: Bruksbåtar mindre än 12x4m, är de bortglömda?
« Svar #3 Kl: 24. Oktober 2007 kl 06:57 »
Svara med citat Svara med citat Modifiera meddelanden Modifiera meddelanden

F,låt att man yttrade sig och dessutom använde fel terminologi.
När jag skriver renovera så menar jag restaurera eller reparera. Jag försökte visa på den totala brist på intresse jag möttes av.
 
/Hasse
Loggat

18" Lotsbåt,Tommy Ternström Bergkvara 1987. Motor VIRE 7.
14" Motorsnipa nr.1289 Mårtensson 1968. Forsmotor
21" Koster med AMV lätt 5:a (WESTERVIK)40-tal
23"Motorsnipa med SEFFLE S15FV 1947
Olle_Neckman

***
   
Visa Profil

Poster: 323
Re: Bruksbåtar mindre än 12x4m, är de bortglömda?
« Svar #4 Kl: 24. Oktober 2007 kl 12:08 »
Svara med citat Svara med citat Modifiera meddelanden Modifiera meddelanden

Jag känner inte riktigt igen mig i de beskrivningar som ni gör. Fredrik har rätt i sitt konstaterande att de antikvariska kunskaperna bristfälliga hos många som håller på med båtar och skepp. Däremot så är det ingen brist på kunskap att tillgå.
 
Jag skulle till och med vilja påstå att det knappast finns någon nation där dessa båtar är så vål dokumenterade som i vårt land. Sedan kan ju det vara otillräckligt.
 
Där har även samhället i form av SMM spelat en stor roll. Sjöhistoriskas årbok 1998-99 "Människor och Båtar i Norden" får nog betraktas som ett referensverk.  
Föreningen Nordens årsbok 1999 "Nordisk Kust" innehåller också mycken matnyttig information.  
 
Vidare så har vi en hel del lokala museer och kulturriktningar som värnar bruksbåtskulturen. Gå gärna in på:
http://www.flundra.com/rodden.html
 

 
Deta är bara ett litet exempel aktiviteter kring bruksbåtar.  
 
Föreningen Allmogebåtar gör ett storslaget arbete med att vidmakthålla båtar och sprida information kring den svenska bruksbåten. Bokutgivningen är stor och det finns lokalavdelninger över hela Sverige. Gå in på
http://www.allmogebatar.nu/
eller
http://www.lagerholm.com/fab/index.htm
 

 
Det finns också ett flertal båtbyggarskolor i Sverige med inriktning på allmoge eller bruksbåtar bland annat på Skeppsholmen (Skeppsholmens Folkhögskola) som ligger så där en tre meter från Annelies begynnande bygge.
 
Sätter man aktiviteterna kring allmoge- eller bruksbåtar i relation till antalet båtar så är intresset och möjligheterna betydligt större än för alla de gamla fritidsbåtar som finns i landet. Där många av dem är sprungna ur samma tradition som allmogebåten. Ta David Källgren som exempel. Han bygger och renoverar fritidsbåtar i ett båtbyggeri som i fem generationer Källgren byggt bruksbåtar på vinö i Misterhults skätgård..
 
Det är klart om man tycket att samhället alltid ska stå för lösningarna så är hela den maritima kulturen i strykklass. Speciellt om vi jämför med andra "finkulturer". Då blir det bara tråkigt när vi sätter den ena båttypen mot den andra och polemiserar kring bidrag som inte finns och kanske heller aldrig kommer att finnas. Vår kultur bygger på enskilda initiativ och föreningsverksamhet där både Annelie och Konnman är värdiga företrädare med fina initiativ och jag tycker dessutom att SMM gör ett bra jobb.  
 
Jag kan inte se att någon båttyp eller storlek diskrimineras till förmån för någon annan.
 
Avslutar med en bild från Båtmuseet i Gratangen Norge som är en del av fartygsvernsentret.
 

 
Olle Neckman  
 
Loggat
Annelie

*
   
Visa Profil WWW E-Mail

Kön: female
Poster: 38
Re: Bruksbåtar mindre än 12x4m, är de bortglömda?
« Svar #5 Kl: 27. Oktober 2007 kl 23:09 »
Svara med citat Svara med citat Modifiera meddelanden Modifiera meddelanden

Efter ha mailat till Hans-Lennart Ohlsson. chefen för Sjöhistoriska Sth, uppmanar han föreningar för kustkultur att samla sig och uppvakta med ideer och förslag. Skapa sig en vetskap om kvarvarande bestånd och sen ha arbetsgrupper för att utarbeta förslag till t.ex. inventering och K-märkning.
 
Jag tycker det finns så många föreningar som vårdar sina bruksbåtar i Sverige. (Gratangens båtmueum i Norge som visas på bilden i inlägget ovan är i en klass för sig.)
Förfallet sker dock snabbt. Träbåtar ingår i naturens kretslopp.
Vi kan ju tillsammans här på träbåtsakuten fundera lite på inventering, vägledning vid restaurering och K-märkning. (Nu kan i huvudsak skeppsregistrerade fartyg äldre än 50år bli K-märkta om de uppfyller vissa krav.)  
Det vore också bra om man får fördelar av att man bevarar sin båt på ett kulturhistoriskt värdefullt sätt.
 
Det är bara att spåna fritt!!! Man behöver inte ens tänka i olika båtkategorier.
Hälsningar Annelie
Loggat
Annelie

*
   
Visa Profil WWW E-Mail

Kön: female
Poster: 38
Re: Bruksbåtar mindre än 12x4m, är de bortglömda?
« Svar #6 Kl: 07. November 2007 kl 09:28 »
Svara med citat Svara med citat Modifiera meddelanden Modifiera meddelanden

Frågan när det gäller K-märkning av gamla bruksbåtar under 12x4 meter verkar vara helt död eller sjunka som en ......?
Synd/ Annelie
Loggat
GunnarO

***
   
Visa Profil E-Mail

Poster: 212
Re: Bruksbåtar mindre än 12x4m, är de bortglömda?
« Svar #7 Kl: 07. November 2007 kl 19:14 »
Svara med citat Svara med citat Modifiera meddelanden Modifiera meddelanden

Hej!
 
Betr ordval.  Renovering, enligt WikipediA, av lat. renova = förnya, återställa. Innebär att man återställer i tekn skick som motsvarande nyskick.
Restaurera av lat. restauro = återställa till ett tidigare skick.
 
Inom byggnadsvård  innebär Restaurera att återställa ett objekts skick så att det till utseende och material motsvarar det ursprungliga skicket och Renovering att återställa till skick som ur funktionssynpunkt är jämförbart med nytt.
 
Uttrycket Restaurera  avser i regel en större planlagd åtgärd.  Definationerna är flytande men har ingen juridisk bindnig. De sista uppgifterna är hämtade från Statens Fastighetsverk för kulturvård.
 
 
Betr Annelies fundering betr inventering av gamla bruksbåtar. Hur ska vi här på Träbåtsakuten kunna agera i frågan. Det enda jag kan komma på  är om man lägger upp en tråd - ett slags register med så mycket data man kan hitta på bruksbåtar som man har kännedom om. Men kommer det att funka - är tveksam.   Ett annat sätt är att försöka stimulera Hembyggdsföreningar o.dyl  i våra skärgårdsbyggder att agera t ex genom att skapa/vidareutveckla  separata små båtmuseum. Sådan finns ju lite här och var jag tror att det är på den fronten man ska satsa.
 
Ja, det var lite funderingar
Mvh GunnarO
Loggat
GunnarO

***
   
Visa Profil E-Mail

Poster: 212
Re: Bruksbåtar mindre än 12x4m, är de bortglömda?
« Svar #8 Kl: 10. November 2007 kl 21:23 »
Svara med citat Svara med citat Modifiera meddelanden Modifiera meddelanden

Medvetenheten har  som jag ser det ökat om allmoge-/bruksbåtars värde  och då kanske främst deras kulturhistoriska värde. Under Skärgårdsåret 2005 insåg man behovet av en inventering av de allmogebåtar som finns och har funnits i Stockholms skärgård och en projektgrupp för detta bildadets med representanter från Stockholms läns museum samt från Stockholms läns hembyggdsförbund där ingick   Gunilla Larsson,  nybliven doktor i marinarkeologi vid Uppsala universitet
 
Gunilla  som doktorerade på avhandlingen  "Skepp och samhälle" nu engagerad i projektet "Allmogebåtar i Stockholms skärgård" kommer genom Ljusterö hembyggdsförening att hålla ett föredrag i detta ämne  i Ljusterö församlingshem den 24 nov, klockan 13.oo. Fri entre.  Om vädret tillåter kommer om jag förstått det hela rätt även Ljusterös båtmuseum att visas.
 
Mvh GunnarO
Loggat
Tuxham


***


Har startat nätverket fartygsbevarand e.ning.com

  
 
Visa Profil WWW E-Mail

Kön: male
Poster: 244
Re: Bruksbåtar mindre än 12x4m, är de bortglömda?
« Svar #9 Kl: 10. November 2007 kl 22:49 »
Svara med citat Svara med citat Modifiera meddelanden Modifiera meddelanden


den 10. November 2007 kl 21:23, GunnarO skrev:
Medvetenheten har  som jag ser det ökat om allmoge-/bruksbåtars värde  och då kanske främst deras kulturhistoriska värde. Under Skärgårdsåret 2005 insåg man behovet av en inventering av de allmogebåtar som finns och har funnits i Stockholms skärgård och en projektgrupp för detta bildadets med representanter från Stockholms läns museum samt från Stockholms läns hembyggdsförbundMvh GunnarO

 
Jag har tagit del av den första publicerade delen av inventeringen, kom över den av en slump i somras, och blev tyvärr ganska besviken. Den enda del som jag tyckte var riktigt bra var den del i inledningen som berättade om några av de mest kända båtbyggarna i olika delar av skärgården - det var intressant läsning. Sammanställningen av skärgårdens allmogebåtar innehåller i stort sett endast de båtar som finns på hembygdsmuseerna. Inte ens FABs samling på Fjäderholmarna är med. Sedan är de fakta som finns om varje båt uppsamlad på ett sätt som lämnar en del att önska vad gäller relevans och konsekvent beskrivning. Det kryllar av fel som antingen beror på slarv eller på att den som gjort sammanställningen inte har så goda kunskaper om träbåtar. Enligt beskrivningarna finns exempelvis bara två typer av skrovform: flatbottnad eller rundbottnad form! Den bifogade ordlistan innehöll också konstigheter; under "drev" står exempelvis att drev tillverkades av lin, hampa, etc och slutligen myrstackar! Nog myrade man en läckande skuta någon gång, men att spinna drev av myrstackar tror jag inte på.
 
Jag, och flera andra som faktiskt håller på med allmogebåtar i Stockholmsområdet kände överhuvudtaget inte till att detta projekt pågick. Ändå står det i projektets beskrivning att det ska verka för ett nätverk mellan olika allmogebåtsaktörer i länet. Jag tycker att man har gått över ån efter vatten, mycket av den här kunskapen och dokumentationen finns redan, inte bara på hembygdsmuseerna utan främst inom Föreningen Allmogebåtar och på folkhögskolorna Skeppsholmen och Stensund som dokumenterat och kopierat ett stort antal båtar. Jag hoppas att de som håller på med projektet försöker gå den vägen i fortsättningen om de vill verkligen vill göra en bra inventering.
 
Jag vet att det här är gnälligt, men jag kunde inte låta bli i det här fallet. Om man hade anlitat åtminstone en person med förkunskaper och lite kontakter som dessutom brinner för ämnet så tror jag att man hade fått betydligt mer uträttat.
 
/Fredrik
« Sista ändring: 11. November 2007 kl 01:26 av Tuxham » Loggat

Mina sidor:
Nätverket för Fartygsbevarande:www.fartygsbevarande.ning.com
och websidan www.fartygsbevarande.se
Egna skutan www.fartygsbevarande.se/victoriasofie
Sidor: 1 2  Svar Svar Påminnelse vid svar Påminnelse vid svar Sänd ämnet Sänd ämnet Skriv ut Skriv ut

« Föregående ämne | Nästa ämne »